درباره کباب صوفیا

پانزده سال پیش، در بهار 1382 پس از ربع قرن تجربه، کباب بره صوفیا را به لطف خداوند همیشه همراه و در سایه دعای خیر پدر و مادر افتتاح نمودیم.

با همراهی و همفکری ها، مصمم و قاطع گام در راهی نهادیم که ادعای موفقیت در آن را، نه ما ، که استقبال و اعتماد همشهریان و مشتریان گرانقدرمان، معنا و مفهوم بخشیده است. شکل و صورت و مفهوم کسب و کار، رقابت و تبلیغات در دهه گذشته به طور جدی و شگرفی تغییر یافته و صاحبان مشاغل را در برابر پیشرفت فرهنگی و اجتماعی مردم و مشتریانی قرار داده که اینک روز به‌ روز خواهان توجه بیشتر در کیفیت خدمات ایشان می باشند.

با توجه به این مهم، کباب بره صوفیا، در شان یک برند مردم‌پسند، تصمیم دارد تا به صورت شایسته و درخور توان خود، جدایی از کیفیت مطلوب غذای خویش، زمینه ساز توسعه فرهنگ احترام به مشتریان، در قالب بهره‌مندی از امکانات جدید و رسانه‌ای باشد. ما باور داریم سرزمین کهن ما، که جغرافیای تمدن‌ساز بشریت بوده است، باید به اندیشه ناب و ،گاهی همواره مزین باشد.

کسب و کار تنها در اندیشه اقتصاد نبوده و همه، در توان خویش، پیوندگران فرهنگ و اقتصاد باشد.